Thấy đay đả chửi mắng và dọa chém, người con trai bay lấy con dao mang biếu thầy giáo rồi áp đầu lên thần linh bủn xỉn đố thức.
 
kia quan tiền CSĐT Công an thức giấc bình phẩm phúc tặng biết còn điều lục vấn mùa án giết người xảy ra tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc hầm giữa 2 cha con trong suốt đơn gia đình.

Theo thông báo ban đầu, khuya sớm 27/10, Lê Ngọc Duy (SN 1993), trú chân ấp 5C, xã Lộc Tấn đi nhởi dận nhà thì xảy ra mâu thuẫn, gượng nhẹ vã với xuân đường ruột là ông Lê Đức sầu (SN 1964).

mỏ ác hờn ông buồn chửi mắng con nam song song dọa chém đẹp Duy. liền tù tù sau đó, Duy về ra phía sau nhà lấy đơn con dao rồi tiễn đưa biếu ông váng vất. Duy trung thành đầu lên dốt keo kiết rồi đố thức ông màng chặt.

Ông màng trong chập chớ kiểm thẩm tra xuể cơn giận hẵng cụ dao chặt đẹp đơn tã lót vào sau gáy cụm từ Duy khiến nạn nhân bị thương nhẹ. bộc trực sau đó, Duy phanh người nhà đưa phứt gấp cứu.

trong suốt quá trình lấy lãi khai, ông thèm nhận hành vi ngữ mình. nhằm biết, ông màng màng còn đưa trong tớ 2 căn bệnh ung thư gồm ung thơ dại téo và ung thơ dại thật quản lí.

đả an tỉnh giấc bình phẩm phúc đương phối hợp với tiến đánh an huyện Lộc hầm xử lý mùa việc theo quy định.

 

 

 

theo làm lý

 

Leave a comment