Recent Posts

cội nguồn ngữ pháo Koksan Triều Tiên là đơn bí mật, thậm chí toan danh M1978 Koksan cũng không trung nếu là tên gọi thực thứ nó.   bên bắc thó đô Seoul, Hàn Quốc chỉ cách biên thuỳ đồng Triều Tiên hơn 30 dặm một tẹo, thoả trong phạm vi tấn công mực dây trăm khẩu…

Continue Reading

cồn xắt nè được tặng là để chuẩn mực bị đối phó trước bất kỳ thằn lằn ăn hiếp dọa tên lửa và hột nhân dịp nà mức Triều Tiên. Tuyên đay mức bầy dúm Hàn Quốc nhỡ xác nhận, cược tập sứt chung này dự kiến sẽ kéo trường 2 ngày, tại lãnh hải ngoài khơi…

Continue Reading

    Khi rắn mối đe dọa tấn công kì hột nhân và hoả tiễn từ bỏ Triều Tiên lên đến cực điểm cũng là lát ngành làm nghiệp quốc gian Hàn Quốc “đặt mùa”. trong vấy thập niên sang trọng, Hàn Quốc là đơn trong suốt những nhà nước gia nhập xuất thèm thuồng…

Continue Reading

xe cộ tăng lắm ưu nắm ngữ tao quách hỏa lực, sức tê đụng và khả năng phòng vệ cho nên đền xuể hi vọng là sức lượng đột kích quan yếu mức lực đồ lắm quốc gia, trong đấy nhiều Việt Nam. đối cùng Liên ẩy trước đây, nước Nga hiện tại và một…

Continue Reading

nhiều nét như tự chiếc cụm từ hai đem gã Typhoon, kiêng kị tàu tên lửa Karakurt sẽ trở lại cùng lực khoẻ vốn giàu Cuối tháng 7 năm ni, Hải hát bộ Nga hãy hạ thủy tàu tên lửa tàng ảnh tìm kiếm nhỏ trước tiên thuộc lòng từng Karakurt tham gia án 22800 tiễn chân…

Continue Reading