Recent Posts

vòng bi công nghiệp cầu SKF – Vòng Bi Cầu được chia thành các dạng khác nhau: + Bi cầu không có phớt chặn: mang dòng vòng bí quyết bằng Thép hoặc bằng Đồng (thường áp dụng với những loại lớn) + Bi cầu mang phớt chặn hai bên hoặc 1 bên (ĩt gặp, chỉ…

Continue Reading

vòng bi NSK – các tri thức căn bản. sở hữu sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật hiện tại, vòng bi công nghiệp cực kỳ thiết yếu trong đa dạng ngành nghề khác nhau: máy móc công nghiệp, máy móc nông nghiệp, các dụng cụ (oto, xe máy, phi cơ, tàu…) . vong bi là gì?…

Continue Reading

vòng bi NSK – các kiến thức căn bản. mang sự tiến bộ của kỹ thuật kỹ thuật ngày nay, vong bi skf khôn xiết cần thiết trong đa dạng ngành khác nhau: máy móc công nghiệp, máy móc nông nghiệp, những phương tiện (oto, xe máy, tàu bay, tàu…) . vòng bi công nghiệp là gì? vòng…

Continue Reading