Uncategorized

Nhiều thành công ABR như là một nhà sản xuất mang phần nhiều là do đeo đuổi mê say của mình về chất lượng của các phí thấp hơn

Một số hãng vong bi nổi tiếng vong bi ( bạc đạn) chỉ là tên gọi của các loại ổ lăn , để phân biệt với ” bạc dầu ” ( là loại ổ trượt) . Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì bên trong các ổ trượt này có các ” cục đạn”…

Continue Reading