Thoa nguyen thi

vận dụng của vòng bi "bạc đạn" trong cuộc sống hàng ngày vòng bi SKF "bạc đạn" ứng dụng khắp nơi xung nói quanh nói quẩn cuộc sống hàng ngày của chúng ta: ở nhà, tại nơi làm việc và nơi tiêu khiển. mặc dầu hồ hết chúng ta không nhìn thấy trực tiếp nhưng…

Continue Reading

Trong những năm 1970 SKF bắt tay vào một chương trình tự động hóa quá trình sinh sản tại Châu Âu. Một dự án có tầm nhìn chiến lược, đó là hệ thống sản xuất tự động được điều khiển không cần người với mục tiêu sử dụng vào ban đêm nhằm tăng năng suất…

Continue Reading

Trong những năm 1970 SKF bắt tay vào một chương trình tự động hóa quá trình sinh sản tại Châu Âu. Một dự án có tầm nhìn chiến lược, đó là hệ thống sinh sản tự động được điều khiển không cần người với mục tiêu sử dụng vào ban đêm nhằm tăng năng suất…

Continue Reading

vòng bi NSK – các tri thức căn bản. sở hữu sự tiến bộ của công nghệ kỹ thuật hiện tại, vòng bi công nghiệp cực kỳ thiết yếu trong đa dạng ngành nghề khác nhau: máy móc công nghiệp, máy móc nông nghiệp, các dụng cụ (oto, xe máy, phi cơ, tàu…) . vong bi là gì?…

Continue Reading

vòng bi NSK – các kiến thức cơ bản. với sự tiến bộ của kỹ thuật kỹ thuật hiện giờ, vòng bi NSK cực kỳ cần phải có trong đa dạng ngành khác nhau: máy móc công nghiệp, máy móc nông nghiệp, các phương tiện (oto, xe máy, máy bay, tàu…) . vong bi là gì? vòng bi…

Continue Reading

áp dụng của vòng bi NTN "bạc đạn" trong cuộc sống hàng ngày  "bạc đạn" ứng dụng khắp nơi xung quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta: ở nhà, tại nơi làm việc và nơi tiêu khiển. dù rằng phần lớn chúng ta không nhìn thấy trực tiếp nhưng vòng bi "bạc đạn" đóng…

Continue Reading