Tuyen Nguyen Van

vận dụng của vòng bi NTN "bạc đạn" trong cuộc sống hàng ngày vòng bi "bạc đạn" áp dụng khắp nơi xung quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta: ở nhà, tại nơi làm việc và nơi giải trí. mặc dầu hồ hết chúng ta không nhìn thấy trực tiếp nhưng vòng bi công…

Continue Reading

Trong những năm 1970 SKF bắt tay vào một chương lớp lang động hóa quá trình sinh sản tại Châu Âu. Một dự án có tầm nhìn chiến lược, đó là hệ thống sinh sản tự động được điều khiển không cần người với mục tiêu sử dụng vào ban đêm nhằm tăng năng suất…

Continue Reading

Trong những năm 1970 SKF bắt tay vào một chương trình tự động hóa quá trình sản xuất tại Châu Âu. Một dự án có tầm nhìn chiến lược, đó là hệ thống sinh sản tự động được điều khiển không cần người với mục đích sử dụng vào ban đêm nhằm tăng năng suất…

Continue Reading

vòng bi công nghiệp cầu SKF – Vòng Bi Cầu được chia thành các dạng khác nhau: + Bi cầu không có phớt chặn: mang dòng vòng bí quyết bằng Thép hoặc bằng Đồng (thường áp dụng với những loại lớn) + Bi cầu mang phớt chặn hai bên hoặc 1 bên (ĩt gặp, chỉ…

Continue Reading

vòng bi NSK – các tri thức cơ bản. mang sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ngày nay, vòng bi công nghiệp khôn xiết thiết yếu trong nhiều ngành nghề khác nhau: máy móc công nghiệp, máy móc nông nghiệp, những phương tiện (oto, xe máy, máy bay, tàu…) . vong bi skf là gì? vòng…

Continue Reading

vòng bi NSK – các tri thức căn bản. mang sự tiến bộ của kỹ thuật kỹ thuật hiện nay, vòng bi NSK cực kỳ nhu yếu trong rộng rãi lĩnh vực khác nhau: máy móc công nghiệp, máy móc nông nghiệp, các công cụ (oto, xe máy, máy bay, tàu…) . vong bi skf là gì? vong…

Continue Reading