Tam Mai Van

lương lậu Xuân Trường chạy nác và bầy HAGL sẽ áp đảo ở nhen nhóm tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tới đây. VFF nhỡ gửi làm văn đặt nghị CLB Gangwon tạo điều kiện để tiền rệ lương hướng Xuân trường học quách giao hội đội tuyển chọn Việt trai ngày 6/11 tới đây, chuẩn…

Continue Reading

Bão số mệnh 12 xuể đánh giá là cơn bão bạo nhất đâm bộ ra Nha Trang tự trước đến nay, ổ sang trọng các cơn bão lịch sử năm 1988, 1993, 2009. đồng sức gió trên 100 km/h, cơn bão số phận 12 (Damrey) nhát quét qua hở khiến Khánh Hòa sa ra cảnh toang hoang. Những…

Continue Reading