Monthly Archives: January 2018

vòng bi công nghiệp cầu SKF – Vòng Bi Cầu được chia thành các dạng khác nhau: + Bi cầu không có phớt chặn: mang dòng vòng bí quyết bằng Thép hoặc bằng Đồng (thường áp dụng với những loại lớn) + Bi cầu mang phớt chặn hai bên hoặc 1 bên (ĩt gặp, chỉ…

Continue Reading